Welke archetypes vertegenwoordigen het team en in welke herkent jullie klant zich? Welke verhalen zitten achter identiteit en gedrag? Welke nalatenschap of ‘legacy’ wil je achterlaten?

 

Laat ons je meenemen naar een oeroude, universele en over de hele wereld voorkomende symboliek die inzicht geeft in de 10 archetypen die jou en je team sturen. Voorbeelden zijn ‘de moeder’, ‘de Wijsgeer’, ‘de Tovenaar’, ‘de Hofnar’, ‘de Gids’ en ‘de Krijger’, gebaseerd op het gedachtengoed van psycholoog Carl Gustav Jung. Een bijzondere ervaring met diepgaande storytelling die tot in de kern raakt. Met deze storytelling wordt gewerkt aan leiderschap, ontwikkeling, positionering en nalatenschap op executive en op teamniveau. Het instrument verbindt zoals geen andere methode dit kan.

 

Uitkomsten:

  • Diepgaande zelfreflectie en volgende stappen naar verdere ontwikkeling. (Gemiddeld tot Hoger zelfreflectie niveau is vereiste)
  • Helder instrument om elkaar diepgaand te leen kennen en beter te begrijpen. Zo zetten wij de verhalen die ontstaan uit Deeper Discovery ook in bij conflictbemiddeling (na uitvoerige intake) en dat levert tot nu toe bijzondere resultaten op.
  • Meer inzicht, kennis en verdieping in eigen voorkeuren en die van het team (introversie – extraversie, denken – voelen, gewaarworden – intuïtie).
  • Meer inzicht in achterliggende drijfveren, gedrag, keuzes, hoop en angsten, waardoor nalatenschap duidelijk wordt en verder ingevuld wordt.

 

Vaak ontwikkelt Your Branding haar eigen methodieken, tenzij bestaande zo efficiënt zijn… Er zijn ongeveer 50 practitioners in Nederland die Deeper Discovery geaccrediteerd zijn en Your Branding is hier één van. Download hier een algemene factsheet met meer informatie.