Gedrag is het belangrijkste component bij het invoeren van nieuwe afspraken, het samengaan van teams en verandering in het algemeen. Vooraf kijken we naar de fase van communicatie, leiderschap & gedrag bij fusie, reorganisatie en overige veranderingen. Your Branding biedt in elk traject een aanpak op maat en omdat elke organisatie en zelfs elk team verschilt in cultuur. Your Branding staat bekend om de snelheid in het behalen van resultaten en speelt een rol aan zowel de team als de managementkant.

 

De onderdelen van een organisatieveranderingtraject met Your Branding bestaan onder andere uit:

  • Inzicht in de gemene deler en bewustwording van bestaand gedrag, stromen onder de waterlijn en bestaande reacties op verandering.
  • Bewustwording op welke aspecten het team invloed heeft in deze verandering en waar het gaat om acceptatie of om het maken van een keuze.
  • Door stilstand vooruitgang creëren in verandering die blijvend is en van binnenuit komt.
  • Zelf keuzes, doelstellingen en afspraken maken binnen van te voren vastgestelde kaders.
  • Begeleiden en faciliteren in veranderingscommunicatie vanuit zowel management als team, waardoor aannames beperkt blijven.
  • Eigenaarschap, draagvlak en beweging bij elke medewerker te leggen.

 

Lees hoe snel Your Branding gedragsverandering realiseerde bij het operatiecomplex van Ommelander Ziekenhuis. Download het artikel hier.